KURSY TECHNICZNE


Techniczne kursy TDI

KURS CENA (ZŁ)
DODATKOWE KOSZTY UWAGI
Nitrox Diver TDI 400 140 zł Licencja
Advanced Nitrox Diver 1000 140 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Decompression Procedures 1000 140 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Extended Range Diver 1000 140 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Trymix Diver 2500 140 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Advanced Trymix Diver 3000 140 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Nitrox Gas Blender TDI 500 140 zł Licencja + koszty gazów
Advanced Gas Blender TDI 500 140 zł Licencja + koszty gazów
SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE CENA KURSU UZALEŻNIONA OD POZIOMU

W przypadku kursów combo ceny do uzgodnienia!