KURSY TECHNICZNE


Techniczne kursy TDI

KURS CENA (ZŁ)
DODATKOWE KOSZTY UWAGI
Nitrox Diver TDI 600 160 zł Licencja
Advanced Nitrox Diver 1500 160 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Decompression Procedures 1500 160 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Extended Range Diver 2000 160 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Trymix Diver 3000 160 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Advanced Trymix Diver 3500 160 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Nitrox Gas Blender TDI 700 160 zł Licencja + koszty gazów
Advanced Gas Blender TDI 700 160 zł Licencja + koszty gazów
SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE CENA KURSU UZALEŻNIONA OD POZIOMU

W przypadku kursów combo ceny do uzgodnienia!