KURSY TECHNICZNE


Techniczne kursy TDI

KURS CENA (ZŁ)
DODATKOWE KOSZTY UWAGI
Nitrox Diver TDI 350 130 zł Licencja
Advanced Nitrox Diver 1000 130 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Decompression Procedures 1000 130 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Extended Range Diver 1000 130 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Trymix Diver 1500 130 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Advanced Trymix Diver 3000 130 zł Licencja + koszty gazów własnych i instruktora
Nitrox Gas Blender TDI 500 130 zł Licencja + koszty gazów
Advanced Gas Blender TDI 700 130 zł Licencja + koszty gazów

         W przypadku kursów combo ceny do uzgodnienia!